Valor mediambiental

Fotos de flora i fauna

Una gran part del recorregut del PR-CV 422 passa pel Parc Natural del Desert de les Palmes, espai protegit per la Generalitat Valenciana des de 1989 com a Paratge Natural. La forta pressió demogràfica i els incendis d’anys enrere no n’han minvat el valor mediambiental de flora i fauna, i paisatgístic.
Pel que fa a la vegetació, cal diferenciar el recorregut més pròxim a les zones habitades, la Pobla i els masos (ara abandonats), on es travessa camps de conreu, abancalats per marges de pedra seca, on hi ha oliveres, ametlers, figueres, garroferes, vinya (poca) i algun lledoner, de les parts més altes, on predomina el bosc de pinastre i també, en minoria, de carrasca i pi blanc; queden testimonis, a la variant del mas d’Huguet, de surers, i a les Santes i al barranc de la Creu, de roures.
En concret, la vegetació de què es pot gaudir al Desert és típicament mediterrània: el margalló (Chamaerops humilis), que dóna nom al paratge i ha tingut molts aprofitaments, com ara la fabricació de graneres; el pinastre (Pinus pinaster); la carrasca (Quercus ilex); el surer (Quercus suber); el pi blanc (Pinus halepensis); el roure (Quercus valentina); el llentiscle (Pistacia lentiscus), ací anomenat matissa –n’hi ha un exemplar magnífic en forma d’arbre a l’accés a les Santes per la pista forestal.
I més encara, l'aladern (Rhamnus alaternus); el galzeran (Ruscus aculeatus); una ginesta de distribucó molt reduïda (Cytisus villosus); el matapoll (Daphne gnidium); el coscoll (Quercus coccifera); el càdec o ginebró (Juniperus oxycedrus); l’arboç (Arbutus unedo), que a la tardor afegeix un atractiu gustatiu al sender; l’esbarzer o romiguera (Rubus ulmifolius), amb les saboroses mores; el bruc (Erica arborea), la millor fusta per fer pipes; el lligabosc (Lonicera implexa); l’heura (Hedera helix)...

... i l’arítjol (Smilax aspera), que amb la florida a partir de setembre ompli les ombries d’una olor intensa; l’argelaga (Genista scorpius); l’esparreguera (Asparagus acutifolius); la botja raspallera (Anthyllis cytisoides); les diferents tipus d’estepes; el marfull (Viburnum tinus); i diverses espècies de falgueres (Dryopteris pallida) com ara la petita dauradella (Ceterach officinarum); a les zones més assolellades creixen plantes aromàtiques com ara el romaní (Rosmarinus officinalis)...

... la saborija (Satureja intricata), el timonet o farigola (Thymus vulgaris), la lavanda (Lavandula dentata), la ruda (Ruta chalepensis)... A la primavera, les flors –roselles, lliris blaus, rosetes silvestres, orquídies... – acoloreixen el sender i al començament de l'hivern hi podem trobar fins a 300 espècies de fongs. També es pot localitzar a les zones rocalloses l'endemisme Leucojum valentinum. Entre tanta variació vegetal, però, ressalta, per la seua monumentalitat, la Carrasca de Pellicer, a la qual es pot accedir per una derivació del sender des de l’Assut de la Pobla Tornesa, i, per la raresa, 2 roures de l'espècie Quercus cerrioides, a les Santes.


El paisatge, antropitzat per l’acció humana des d’antic, recull, doncs, les espècies més característiques del conreu i del bosc mediterranis.

Localitzeu i identifiqueu totes les plantes en l'Herbari virtual del Mediterrani occidental.

Pel que fa a la fauna, la gran varietat d’ambients permet, com en la vegetació, l’existència de gran diversitat d’espècies. No és debades que el PN haja estat declarat zona ZEPA: hi ha enregistrades més de 120 espècies d’aus, entre les quals destaquen l’àguila de panxa blanca, el xoriguer, el falcó pelegrí, l’esparver, l’òliba, el mussol i el duc, ací anomenat brúfol (Bubo bubo). També hi ha espècies cinegètiques com ara tords, merles, perdius, tórtores i coloms feréstecs o tudons). Molts altres ocells poblen el Desert: el pit-roig, l’escassíssim oriol o papafigo, l’abellerol, el pinçà, el corb, el picapinyes o bec-tort, el picot, la busquereta, el bitxac...
Encara que de difícil localització per al senderista, els exemplars de mamífers del Desert comprèn la rabosa, el senglar o porc salvatge, la geneta, la fagina, la mostela, el teixó, el conill, l’esquirol, l’eriçó, la rata sellarda i diverses espècies de rates penades.

Altres espècies que s’hi troben són diversos tipus de rèptils: fardatxos, sargantanes, dragons, serps, especialment la de ferradura, etc. Entre tots, el més significatiu ha estat la tortuga mediterrània, que s’ha intentat reintroduir al PN amb uns resultats decebedors (malgrat alguns meritoris esforços... vegeu, i escolteu!)


La llista de fauna es faria interminable si afegíem amfibis, insectes... potser entre aquestes destacaria la papallona de l'arboç (Charaxes jasius).
 

Actualment hi ha dues microreserves de flora situades fora del recorregut del sender; tot el Paratge Natural, de 3.200 hectàrees, ha estat declarat zona LIC (lloc d’interès comunitari) i ZEPA (zona d’especial protecció per a les aus).