2018 març

Des del mes de novembre de 2017 fins a febrer de 2018, amb el vistiplau de l’Institut Cartogràfic Valencià (ICV) i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), tres veïns de la Pobla, Sidro Lázaro Castellet –Sidro–, Miquel Roig Selma –el Mellat– i Joan Andreu Bellés han revisat tota la toponímia del terme municipal i l’han actualitzada als mapes oficials de la Generalitat que gestiona l’ICV.


El mil·liari dels Aiguamolls ja apareix als mapes
El treball ha consistit, d’una banda, a confirmar la forma de la toponímia que ja estava recollida en edicions cartogràfiques anteriors i a afegir-ne de nova, però ara de manera exhaustiva, i d’una altra banda, a comprovar la ubicació dels topònims, especialment els poligonals, els límits dels quals no estaven ben definits. Tot aquest volum de noms de lloc entren a formar part del Nomenclàtor valencià, una base de dades consultable en línia i representada en la cartografia oficial.

Això ha estat possible gràcies a l’aplicació informàtica de l’ICV que permet, mitjançant ortofotos d’alta definició, aproximar-se i allunyar-se dels llocs des de la pantalla d’un ordinador amb connexió a Internet. El resultat, que encara han de visar els tècnics de l’AVL i de l’ICV, podeu veure’l accedint a aquest visor.

Fem a continuació una breu llista de topònims que podeu trobar als voltants del PR-CV 422 al seu pas pel terme municipal de la Pobla Tornesa.

Senda de l'Ermita
Camins

Camí dels Romans (Via Augusta)
Camí de la Pedrera
Pista del Desert
Camí del Burgar
Camí Vell del Desert
Senda de l’ErmitaEl Cantal Gros i el Coll de la Mola
Partides i llocs
El Censal
El Burgar
Cusson
La Teuleria
El Coll de la Mola
Les Talaies
El Cantal Gros
Coll de l’Ondí
El Bartolo
Morral Blanc
El Collet
El Pla
Les Costeres
La Porquereta
Els Escollets
El Tros del Senyor
El Millars
La Varista
L’assut
El Freginal

Mas del collet de Carles el 6 de febrer d'enguany
Masos, cases i construccions
Granja de Salvador de Petit
Mas de Fèlix
Ermita de Sant Miquel
Mas de Petxina
Caseta d’Expósito
Creu del Bartolo
Caseta de l’Esquello
Mas de Carlos
Caseta d’Alejo
Caseta del Guerrillero
Caseta de les Franceses
Mas de la Porquereta
Mas del Nano
Caseta de Pepe Miquiel
Granja de Ximo
Caseta de Peua

Un dels pouets de Fernando
Recursos d’aigua
Riu de la Pobla
Barranc de l’Ereta
Sénia de Porra
Sénia de Blaio
Sénia de Miguel Ángel
Barranc del Burgar
Toll dels Burgassos
Font de Cento Malena
Les Bassetes de Ferrara
Barranc de la Creu
Barranc dels Surers
Bassa de Pepe Miquiel
Bassa de Turrè
Pou de Carlos
Pou de Marçà
Pou de Dalt
Pou de Baix
Pouets de Fernando
Barranc de la Porquereta
Pou del Merlo
Sénia dels Merlos
Barranc de la Fusta
Sénia de Peua
Pou d’Agustí d’Èlia
Pou del Cullero
Pou de la Casablanca
Pou del Portal


El treball no ha tingut cap remuneració econòmica, però ens compensa la satisfacció de saber que, a data d’avui, els topònims de la Pobla Tornesa estan tots ja documentats i, el que és més important, situats en els mapes oficials.