2019 gener

Hi ha un tram del PR, entre el Collet i les Santes, just on el camí passa pels bancals de Pepe el Santero i el pou de Sinagua, que el camí ha patit un canvi que no ha cridat gens l'atenció, potser perquè és millor ara que abans.

Actual traçat del camí de les Santes
Ja era estrany que el camí anara per dins d'uns bancals d'ametlers, però el que no tenia explicació eren les dues corbes tan tancades que hi havia, amb desnivell, i que feia complicat passar amb vehicles.

Però això va canviar, almenys des de l'any 2014-15, a la llum dels mapes històrics que podem consultar en el visor de l'Institut Cartogràfic Valencià.

On potser es veu més clar és en Google Maps; fixeu-vos que en l'ortofoto següent s'observa l'actual camí, sense les corbes tancades, però al mateix temps i pel damunt, el traçat del que era el camí abans (any 2013 i anteriors).

Google Maps
Però quan es va fer el canvi? doncs degué ser entre 2014 i 2015, ja que és en l'ortofoto de 2015 on ja es veu el nou traçat, però també l'antic. Mireu la imatge següent.

Ortofoto de 2015

En les seqüències de fotos següents  es veu com ha evolucionat el traçat del camí de les Santes, amb el recorregut antic, des de 2003 fins al 2015, i la imatge de 2018, amb l'actual traçat, sense corbes fortes, però pel mig dels bancals.

Ortofoto de 2003

Ortofoto de 2009
Ortofoto de 2018

Ara bé, si mirem l'entorn i analitzem el traçat segur que no trobem explicació a fer passar un camí històric, antic, per dins d'uns bancals conreats.

Si buscàrem en la memòria de la gent més major del lloc segur que ens dirien que l'antic camí anava per la vora del barranc, continuant la línia que formen les basses construïdes quan el camí s'enfila cap a les Santes o potser per més amunt.

Preguntarem, investigarem.